เว็บสล็อตแตกง่าย สนานบินภูเก็ตปิดซ่อมหัวทางวิ่ง 09 วันละ 5 ชม. ระหว่าง 26-27 ก.พ.นี้

เว็บสล็อตแตกง่าย สนานบินภูเก็ตปิดซ่อมหัวทางวิ่ง 09 วันละ 5 ชม. ระหว่าง 26-27 ก.พ.นี้

สืบเนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เว็บสล็อตแตกง่าย ได้รับแจ้งจากฝ่ายซ่อมบำรุงฯ ว่า ตรวจพบรอยแตกบริเวณหัวทางวิ่ง 09 (หาดไม้ขาว) พบรอยแตกประมาณ 9 ตารางเมตร และบริเวณรอยต่อระหว่างทางขับสายกับทางวิ่ง พบรอยแตกขนาด 84 ตารางเมตร ซึ่งได้รับความชำรุดจากการใช้งานจากปริมาณเที่ยวบินที่มีจำนวนมากในช่วง High season  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปิดทางวิ่งเพื่อซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานที่ทำการขึ้นและลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ทั้งนี้ในการดำเนินการนั้น ประกอบด้วย การซ่อมแซมระยะเร่งด่วนโดยใช้วัสดุ remix asphaltic (แอสฟัลส์เย็น) 

และเครื่องตบดินแบบเดินตามแต่เรื่องจากการจราจรที่คับคั่งทำให้ระยะเวลาในการซ่อมแซมแต่ละครั้งมีเพียง 20 นาที จึงส่งผลให้ การเซ็ทของแอสฟัลส์ไม่แข็งตัวเพียงพอ, การซ่อมแซมระยะยาวได้มีการจัดหาผู้รับจ้างที่ใช้วิธี patching ตามมาตรฐานทางหลวง คือ ตัดรื้อพื้นที่ที่ชำรุดออกและซ่อมแซมกลับด้วยแอสฟัลส์ติก เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น โดยได้ออกประกาศผู้ทำงานในอากาศ (NOTAM) เพื่อขอปิดการใช้งานทางวิ่ง วันละ 5 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ.61 ช่วงเวลา 02:00 – 07:00 น. ของแต่ละวัน ทั้งนี้จะมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจำนวน 66 เที่ยวบิน (เข้า-ออก) จาก 21 สายการบิน  ซึ่ง ทภก.ได้ประสานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการ Re-time เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปิดทางวิ่งล้างคราบยางครั้งถัดไปในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งจะได้มีการประกาศแจ้งใน NOTAM และได้แจ้งแผนการล้างคราบยางให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการประชุมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว, นักพัฒนาการท่องเที่ยว, หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว, ผู้บริหาร ทภก. เจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรองรับและให้บริการแก่ผู้โดยสารจากการซ่อมแซมทางวิ่งดังกล่าว

ต่อมาในเวลา 00:05 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 61 ที่ห้องรับรองท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) Mr.Zhou Haicheng กงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา Mrs.Ma Chuihong รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และนายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อมทางวิ่ง

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้สื่อสารไปยังบริษัทการบิน และบริษัทนำเที่ยวจีน ในการแจ้งไปยังนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจในเรื่องความจำเป็นของการปิดทางวิ่ง พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนน้ำดื่มร่วมกับ ทภก.ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และได้เข้าพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวภายในห้องพักรอก่อนขึ้นเครื่อง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. นอกจากนี้ ทภก.ยังได้รับการสนับสนุนจากขนส่งจังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคม ในการเตรียมรถบัสขนาดใหญ่จำนวน 20 คันไว้บริเวณอาคาร X-Terminal ในกรณีที่มีการร้องขอจะสามรถนำรถเข้าให้บริการได้ทันที

ด้านนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 

กล่าวว่า การปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนนั้น ส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 66 เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินที่ทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการปรับเวลาการทำการบินให้เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยได้ประสานไปยัง สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เพื่อแจ้งการเลื่อน slot พร้อมทั้งการออกประกาศข่าวสารแก่นักบิน Notice To Airmen  (NOTAM) ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ในการจัดการจราจรทางอากาศขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนรถบัสในการระบายความคับคั่งจากจำนวนผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการประสานหน่วยงานราชการและสายการบินที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ทภก. ในการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดย ทภก. มีการจัดเจ้าหน้าที่ น้ำดื่มพร้อมทั้งเตรียมพื้นที่พักคอย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 และ ชั้น 4 รวมไปถึงอาคาร X-terminal เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้พักคอยได้ นอกจากนี้ยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทย และบริษัทให้บริการภาคพื้น (BAGS) ในการเตรียมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้จัดกำลังพลให้เพียงพอต่อการให้บริการ ณ ชั่วโมงคับคั่ง และประสานไปยังสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้โดยสาร เพื่อป้องกันผู้โดยสารที่อาจตกค้าง

“ทั้งนี้คาดว่าการซ่อมแซมทางวิ่งจะแล้วเสร็จภายในเวลา 07.00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ทภก. ได้ประสานงานไปยังบริษัทที่ทำการซ่อมแซมทางวิ่งให้มีการเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรในการซ่อมแซม เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งการปิดทางวิ่งเพื่อทำการซ่อมแซมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่ทำการบินในช่วงเวลาปกติ แต่อาจมีความล่าช้าจากเที่ยวบินที่สะสมจากระหว่างช่วงเวลาการปิดซ่อมแซมทางวิ่ง จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากมีความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบในการณ์ต่อไป” นายเพ็ชรกล่าว

ขณะที่ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อเวลา 02:20 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตที่เกี่ยวข้องนำโดยนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจทางวิ่งที่จะดำเนินการซ่อม ประกอบด้วย หลุมขนาด 3×3 เมตร บริเวณหัวทางวิ่ง09 (ด้านติดทะเล), หลุมขนาด 9×9 เมตร บริเวณกลางทางวิ่ง ด้านหัวทางวิ่ง27โดยเจ้าหน้าที่ได้กรีดร่องลึกประมาณ 10 ซ.ม. ทั้ง 2 จุด เพื่อเตรียมการขุดและเทพื้นผิวใหม่ในคืนพรุ่งนี้ (27 ก.พ.61) ต่อไป สล็อตแตกง่าย